0
 • An empty cart

  You have no item in your shopping cart

Πληκτρολογήστε τη λέξη-κλειδί

Course

ΑΚΑΔΗΜΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ (ΚΑΠΕΤΑΝΙΟΙ & ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΠΛΟΙΩΝ)

Εκπαιδευτικός

ΑΚΑΔΗΜΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ (ΚΑΠΕΤΑΝΙΟΙ & ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΠΛΟΙΩΝ)

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΚΑΔΗΜΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ

 

Το ΙΕΚ Μιχάλη Βασιλείου παραδίδει μαθήματα για τις Εξετάσεις Εισδοχής στις Ακαδημίες Εμπορικού Ναυτικού (Πλοιάρχων και Μηχανικών) Ελλάδας. Οι εξετάσεις δίνονται μια φορά τον χρόνο και η ακριβής ημερομηνία και ο χώρος διεξαγωγής των εξετάσεων ανακοινώνεται στην ιστοσελίδα του Υφυπουργείου Ναυτιλίας.

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ

* Οι ενδιαφερόμενοι/ες πρέπει να είναι Κύπριοι και ο ένας τουλάχιστον από τους γονείς τους να είναι Κύπριος στην καταγωγή.

Η επιλογή των υποψηφίων γίνετε ύστερα από γραπτό διαγωνισμό στα πιο κάτω μαθήματα:

 • Ελληνικά (έκθεση ιδεών) (Διάρκεια: 1 ώρα)
 • Μαθηματικά (άλγεβρα, γεωμετρία, τριγωνομετρία) (Διάρκεια: 1 ώρα)
 • Αγγλικά σε επίπεδο καλής γνώσης (Διάρκεια: 1 ώρα και 15 λεπτά)

* Οι θέσεις παραχωρούνται σε όσους/όσες θα συγκεντρώσουν τον υψηλότερο μέσο όρο βαθμολογίας στις εξετάσεις.

Οι αιτήσεις συμμετοχής πρέπει να υποβάλλονται σε κλειστό φάκελο, στο εξωτερικό του οποίου θα αναγράφεται “Αίτηση για εξασφάλιση θέσης στις ΑΕΝ για το 2021”, μαζί με τα ακόλουθα έγγραφα:

 1. Πιστοποιητικό Γέννησης (πρωτότυπο)
 2. Αντίγραφο του δελτίου ταυτότητας
 3. Απολυτήριο ή αποδεικτικό απόλυσης (πρωτότυπο) Λυκείου ή εξατάξιας Τεχνικής Σχολής, τεχνικής ή επαγγελματικής κατεύθυνσης. Οι τελειόφοιτες μαθήτριες να προσκομίσουν αποδεικτικό φοίτησης στην Γ’ τάξη.
 4. Πιστοποιητικό Στρατολογικής Κατάστασης Τύπου «Α», ή βεβαίωση ότι υπηρετούν τη θητεία τους για όσους έχουν καταταγεί με την Β ΕΣΣΟ  (πρωτότυπο).
 5. Όσοι έχουν εξαιρεθεί από τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις για λόγους υγείας, θα πρέπει να προσκομίσουν πιστοποιητικό από κυβερνητικό γιατρό, ανάλογης ειδικότητας με την πάθηση για την οποία εξαιρέθηκαν, που να βεβαιώνει ότι, η πάθηση δεν υφίσταται πλέον, ή εάν αυτή υφίσταται δεν αποτελεί κώλυμα για εργασία ως αξιωματικός εμπορικού ναυτικού.
 6. Απόδειξη, καταβολής 20 ευρώ ως δικαίωμα συμμετοχής στις εξετάσεις. Η πληρωμή μπορεί να γίνει με ένα από τους πιο κάτω τρόπους: 
 • Με τραπεζικό έμβασμα στον λογαριασμό:
  Τράπεζα Κύπρου
  Αρ Λογαριασμού: 0339-01-016858-00
  IBAN: CY23 0020 0339 0000 0001 0168 5800
  SWIFT address BCYPCY2N
 • Με επιταγή προς Γενικό Διευθυντή ΥΦΥΝ

 

Τα αποτελέσματα των εξετάσεων ανακοινώνονται περί τα τέλη Μαρτίου από την ιστοσελίδα του Υφυπουργείο Ναυτιλίας. Στη συνέχεια, οι επιτυχόντες θα πρέπει να προσκομίζουν τα ακόλουθα:

 1. Πιστοποιητικό ιατρικής εξέτασης για υπηρεσία στην θάλασσα από οποιοδήποτε Κρατικό Νοσοκομείο (πρωτότυπο). Επειδή οι ιατρικές εξετάσεις πιθανόν να χρειαστούν περίπου μία εβδομάδα για να ολοκληρωθούν, οι επιτυχόντες παροτρύνονται να αποταθούν έγκαιρα στα κρατικά νοσοκομεία.
 2. Πιστοποιητικό ποινικού μητρώου από την Αστυνομία (πρωτότυπο).
 3. Υπεύθυνη Δήλωση για αποδοχή να εξεταστούν στο κολύμπι.
 4. Υπεύθυνη Δήλωση μη καταδίκης από ελληνικό δικαστήριο.
 5. Δύο φωτογραφίες διαβατηρίου.

** Για ενημέρωση σας αναφέρεται ότι εάν ο αριθμός των αιτήσεων είναι ίσος ή μικρότερος του αριθμού των θέσεων που μας παραχωρεί η Ελληνική Κυβέρνηση οι κατατακτήριες εξετάσεις ΔΕΝ θα διεξαχθούν.

* Συναφώς αναφέρεται ότι ανάμεσα σε άλλα ιατρικά πρότυπα για τους ναυτικούς, για την εισδοχή στις Ακαδημίες Εμπορικού Ναυτικού της Ελλάδας, τα κριτήρια οπτικής οξύτητας είναι αυξημένα σε σχέση με τα κριτήρια που προβλέπονται από την κυπριακή νομοθεσία και έχουν όπως πιο κάτω:

Για ενημέρωση σχετικά με την ημερομηνία, τον χώρο εξέτασης και τις αιτήσεις παρακαλώ όπως εισέρχεστε σε αυτό τον σύνδεσμο: http://www.shipping.gov.cy/ 

Για ενημέρωση σχετικά με τα μαθήματα παρακαλώ όπως επικοινωνείτε τηλεφωνικώς μαζί μας στο τηλ. 25345800.

Νέα Μαθήματος

ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ – HEALTH CREDU PROJECT

ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ – HEALTH CREDU PROJECT

ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ – HEALTH CREDU PROJECT Στις 16 Νοεμβρίου οργανώθηκε στο Παιδαγωγικό Ινστιτούτο σεμινάριο για γνωριμία εκπαιδευτικών με το πρόγραμμα «Δημιουργία υγιούς μαθησιακού περιβάλλοντος για Ενιαία και Ισότιμη Ποιοτική Εκπαίδευση» Πήραν μέρος 30 περίπου εκπαιδευτικοί και άλλα άτομα που έχουν σχέση με την Εκπαίδευση αφού το πρόγραμμα απευθύνεται σε εκπαιδευτικούς και μαθητές/τριες. Στο πρόγραμμα συμμετέχουν […]

Αγγελία Εργασίας: Ζητείται Καθηγητής/Καθηγήτρια Πληροφορικής

Αγγελία Εργασίας  Ζητείται Καθηγητής/Καθηγήτρια Πληροφορικής  Περιγραφή Θέσης Το ΙΕΚ Μιχάλη Βασιλείου με έδρα τη Λεμεσό ζητά να προσλάβει Καθηγητή/Καθηγήτρια Πληροφορικής σε καθεστώς Μερικής απασχόλησης. Προσόντα: Κάτοχος αναγνωρισμένου πτυχίου Πληροφορικής Προηγούμενη διδακτική εμπειρία θα θεωρηθεί επιπλέον προσόν Καθήκοντα: Διδασκαλία Ηλεκτρονικών Υπολογιστών όλων των επιπέδων Προσφέρεται ελκυστικό πακέτο απολαβών αναλόγως προσόντων και πείρας. Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να […]

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ