0
 • An empty cart

  You have no item in your shopping cart

Πληκτρολογήστε τη λέξη-κλειδί

Course

ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗΣ

Εκπαιδευτικός

Περιγραφή Μαθήματος

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ ΣΤΗΝ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ & ΣΤΗΝ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗ

Το ΙΕΚ Βασιλείου παρέχει μαθήματα από έμπειρους Εκπαιδευτικούς, για τις εξετάσεις πρόσληψης στην Αστυνομία και στην Πυροσβεστική. 

ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ ΓΡΑΠΤΗΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ 

Μέτρα και σταθμά, μονάδες μέτρησης.

 • Στοιχεία Αριθμητικής: Διαιρετότητα. Δυνάμεις ακεραίων, κλασματικών και δεκαδικών αριθμών. Μέγιστος κοινός διαιρέτης, ελάχιστο κοινό πολλαπλάσιο. Κλασματικοί αριθμοί, ιδιότητες και πράξεις. Τροπή κλασμάτων σε δεκαδικούς και αντιστρόφως. Προβλήματα επί των ακεραίων, δεκαδικών και κλασματικών αριθμών. Λόγοι και αναλογίες. Ποσά ευθέως ανάλογα και αντιστρόφως ανάλογα. Σχέδιο υπό κλίμακα και σχετικά προβλήματα. Απλή και σύνθετη μέθοδος των τριών. Προβλήματα κινήσεως. Σημείωση: Τα προβλήματα λύονται είτε με πρακτική αριθμητική είτε με άλγεβρα (εξισώσεις ή συστήματα).
 • Στοιχεία Γεωμετρίας: Πυθαγόρειο θεώρημα. Περίμετρος και εμβαδόν των ευθυγράμμων σχημάτων (τρίγωνο, τετράγωνο, παραλληλόγραμμο, ορθογώνιο).  Εμβαδόν και περίμετρος κύκλου. Εμβαδά και όγκοι του κύβου, του ορθογωνίου παραλληλεπίπεδου και του κυλίνδρου. 
 • Στοιχεία Τριγωνομετρίας: Τριγωνομετρικοί αριθμοί οξείας γωνίας ορθογωνίου τριγώνου. Χρήση τριγωνομετρικών αριθμών για επίλυση προβλημάτων. (Οι τιμές των τριγωνομετρικών αριθμών θα δίνονται). 
 • Στοιχεία Συνδυαστικής: Ορισμός του ν! Εφαρμογή της Αρχής της Απαρίθμησης στη λύση προβλημάτων. Υπολογισμός και εφαρμογή σε προβλήματα του αριθμού: των διατάξεων ν διαφορετικών αντικειμένων ανά κ  και των συνδυασμών ν διαφορετικών αντικειμένων.
 • Στοιχεία Πιθανοτήτων: Πείραμα τύχης,  δυνατά αποτελέσματα πειράματος, ενδεχόμενο, πράξεις με ενδεχόμενα, βέβαιο ενδεχόμενο, αδύνατο ενδεχόμενο,  συμπληρωματικά ενδεχόμενα, ασυμβίβαστα ενδεχόμενα. Υπολογισμός της πιθανότητας ενδεχομένου. Χρήση των ιδιοτήτων 0£P(A)£1, P(Ω)=1, P(Æ)=0, P(A’)=1-P(A), P(AÈB)=P(A)+P(B)-P(A∩B),  και P(A-B)=P(A) – P(A∩B).
 • Στοιχεία Στατιστικής: (α) Βασικές έννοιες: Πληθυσμός, άτομο, δείγμα, στατιστικά δεδομένα, ποσοτική και ποιοτική μεταβλητή, (β) Παρουσίαση στατιστικών δεδομένων, πίνακας κατανομής συχνοτήτων και σχετικών συχνοτήτων, (γ) Ομαδοποίηση παρατηρήσεων, (δ) Ερμηνεία γραφικών παραστάσεων συχνοτήτων: Ραβδόγραμμα, κυκλικό διάγραμμα, διάγραμμα συχνοτήτων, πολύγωνο συχνοτήτων και ιστόγραμμα, (ε) Χαρακτηριστικές τιμές μιας κατανομής: Αριθμητικός μέσος, διάμεσος, επικρατούσα τιμή, τυπική απόκλιση.

ΕΛΛΗΝΙΚΑ

 • Έκθεση Ιδεών:  Ανάπτυξη ενός υποχρεωτικού θέματος
 • Κείμενο/α για κατανόηση: πεζό/ά κείμενο/α τύπου δοκιμίου, άρθρου, επιφυλλίδας κ.ά. με ερωτήσεις. Οι υποψήφιοι θα κληθούν να συντάξουν περίληψη, της οποίας η ακριβής έκταση θα ορίζεται στο δοκίμιο και θα κυμαίνεται μεταξύ 100-150 λέξεων. Επιπλέον, θα κληθούν να απαντήσουν σε ερωτήσεις που αφορούν επιχειρήματα, προβληματισμούς και ιδέες που εντοπίζονται στο/α κείμενο/α. Θα ελέγχεται η ικανότητα κατανόησης, ανάλυσης, τεκμηρίωσης, ανάπτυξης και επαναδιατύπωσης ιδεών.
 • Οι υποψήφιοι θα εξετάζονται σε γλωσσικές ασκήσεις του τύπου: συνώνυμα, αντώνυμα, ετυμολογία, παραγωγή, σύνθεση, κλίση ουσιαστικών και επιθέτων, αντωνυμιών, μετοχών, κλίση ρημάτων (χρόνοι, εγκλίσεις, φωνές), παραθετικά, ορθογραφία λέξεων, λόγιες λέξεις/φράσεις, σχηματισμός προτάσεων με συγκεκριμένες λέξεις, διόρθωση προτάσεων/κειμένου, συμπλήρωση κειμένου κ.ά.

ΑΓΓΛΙΚΑ

 • Έκθεση Ιδεών:  Ανάπτυξη ενός υποχρεωτικού θέματος
 • Κείμενο/α για κατανόηση. Τα θέματα περιλαμβάνουν ερωτήσεις ανοικτού και/ή κλειστού τύπου, σύντομης απάντησης, πολλαπλής επιλογής, αντιστοίχισης, τύπου «σωστό – λάθος – δεν αναφέρεται» (True, False, Not Given), συμπλήρωση λέξεων/φράσεων κ.ά.
 • Γλώσσα: Μετασχηματισμός προτάσεων (Transformation), Συμπλήρωση κειμένου με κενά, Συμπλήρωση κενών σε προτάσεις / κείμενο, παραγωγή λέξεων.

ΓΕΝΙΚΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ 

 • Επικαιρότητα
 • Ιστορία της Κύπρου 
 • Ιστορία  της Ελλάδας (από το 1453 μ.Χ. μέχρι σήμερα)
 • Γεωγραφία της Κύπρου 
 • Ευρωπαϊκή Ένωση και Διεθνείς Οργανισμοί
 • Διάρθρωση του κράτους (Υπουργεία/ Τμήματα/ Ανεξάρτητες Υπηρεσίες/ Αξιωματούχοι του Κράτους,  Πολιτειακοί Θεσμοί)
 • Τρόπος σκέψης

Επιτυχών στη γραπτή εξέταση θεωρείται ο υποψήφιος που συγκεντρώνει συνολική γενική βαθμολογία 50% τουλάχιστον, κατά μέσο όρο και στο καθένα από τα θέματα που περιλαμβάνονται στην εξέταση, όχι λιγότερο του 40% της μέγιστης δυνατής βαθμολογίας ανά θέμα. 

Νέα Μαθήματος

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΙΣ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ 2024

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΙΣ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ 2024

Η Υπηρεσία Εξετάσεων της Διεύθυνσης Ανώτερης Εκπαίδευσης του Υπουργείου Παιδείας, Αθλητισμού και Νεολαίας ανακοινώνει ότι έχει αναρτηθεί στον ιστότοπο των Παγκύπριων Εξετάσεων Πρόσβασης (https://panexams.moec.gov.cy) ο Οδηγός Παγκύπριων Εξετάσεων Πρόσβασης 2024 με όλες τις πληροφορίες που αφορούν τις εν λόγω εξετάσεις. Oι Παγκύπριες Εξετάσεις Πρόσβασης 2024 αρχίζουν στις 10 Ιουνίου και ολοκληρώνονται στις 28 Ιουνίου 2024. […]

Μαθήματα Νέων Ελληνικών – Έναρξη εγγραφών 2022-2023

Μαθήματα Νέων Ελληνικών – Έναρξη εγγραφών 2022-2023

ΤΟ ΙΕΚ ΜΙΧΑΛΗ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ ΤΗΝ ΕΝΑΡΞΗ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗ ΧΡΟΝΙΑ 2022-2023. ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΛΥΚΕΙΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΑΝ ΕΝΔΙΑΦΕΡΕΣΤΕ ΝΑ ΕΝΗΜΕΡΩΘΕΙΤΕ ΠΕΡΑΙΤΕΡΩ ΓΙΑ ΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Ή ΓΙΑ ΤΟΝ ΤΡΟΠΟ ΕΓΓΡΑΦΗΣ, ΚΑΛΕΣΤΕ ΣΤΟ ☎️ 25345800.

Έναρξη Μαθήματος Ανακοινώνονται όταν προκηρύσσονται οι θέσεις
Διάρκεια 2 Μήνες
Καθηγητές Έμπειροι Εκπαιδευτικοί
Μέρες Παρακολούθησης Μή καθορισμένες
Ώρες Παρακολούθησης Πρωινά & Απογευματινά Τμήματα

Μοιραστείτε το μάθημά μας με τα κοινωνικά μέσα ενημέρωσης

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ